LEIRDELTAKELSE OG GRADERINGSKRAV

Som et ledd i kampsportutdannelsen og god progresjon frem mot 1.Dan svart belte, er det krav til deltakelse på internasjonal vår- og høstleir i Nordneshallen i Bergen (også kalt “Bushido Samurai Camp” og “Oktoberleiren”).

  • Hvitt – grønt belte: 1 årlig internasjonal treningsleir
  • Blått – svart belte: 2 årlige internasjonale treningsleirer

Alle som skal gradere seg til grader av brunt og svart belte, må stille på disse leirene selv om du ikke skal gradere deg på selve leiren. Dette gjelder for Junior-grader (“Mon-grader”) og Senior-grader (“Kyu-grader”). Dersom en utøver ikke deltar, forskyves graderingstiden frem mot neste beltegrad med 6 mnd videre.

Det blir utøveren sitt ansvar å få signert i Budo-passet, for å få godkjent deltakelsen på en treningssamling. Godkjente signaturer er fra svartbelte instruktører på Bushido Kampsportsenter.

Kravene er satt slik at alle medlemmer på Bushido Kampsportsenter skal ha de samme graderingsreglene og bli behandlet likt. Alle utøvere som skal graderes til Shodan-Ho eller 1.Dan graderes i dojo`en.

Krav Maga-utøvere kan som hovedregel kun gradere seg på vår- eller høstleir.