Graderinger

Gradering (belte-/patchtest) blir gjort for å stadfeste at man har utviklet sine kunnskaper og ferdigheter innen en kampsport. Alle utøvere bærer et belte rundt livet som viser hvilken grad man har.

For seniorer går en fra hvitt (13. kyu) til hvitt med sort stripe (12. kyu), før gult (11. kyu). Deretter oransje, grønt 1, grønt 2, blått 1, blått 2, lilla 1, lilla 2, og så tre brune belter. Å gå fra 1. kyu som er det siste brune beltet, til test-dan svart belte (Shodan-Ho), er et stort skritt for mange. Man går så en ny læretid på et år, før en kan gradere seg til Shodan, sort belte 1. Dan, med navn innbrodert på beltet og en gull stripe.

I Krav Maga er det eget system med patcher på buksen som viser hvilken grad man han.

Stripetester

For våre juniorer og ungdom har vi et eget graderingssystem i Ju-Jutsu og Kickboxing, inntil fyllte 18 år. I tillegg er hver enkelt grad for barn, ungdom og voksne inndelt i stripestester. Disse er:

1) Sort: teknikk

2) Blå: innstilling

3) Rød: helhet/forståelse

Når du har mottatt alle tre evalueringsstripene, har du mulighet til å delta på en gradering. Vi anbefaler to treningsøkter i uken for å holde en god progresjon.

Kandidater skal være godt forberedt og frisk på dagen for gradering. Gradering er en naturlig del av “utdanning innen kampsport” og skal teste kandidatenes kunnskaper, ferdigheter og mentale styrke.