BERGEN VEST KAMPSPORTKLUBB

Som medlem av Bergen Vest KK, vil du være forsikret gjennom Norges Kampsport Forbund / Norges Kickboxing Forbund og NIF.

Medlemskapet gjelder for 1 år om gangen og sendes på egen giro 1 gang i året.

Klubben er en selvstendig, frittstående og åpen organisasjon. Det blir avhold årsmøter etter gjeldene lover og regler. Medlemmet kan være medlem av KK uten å være medlem ved senteret og visa versa.

Kampsportklubben sine medlemmer plikter seg å stille på dugnad på senteret 1 gang pr år. For å blant annet kunne konkurrere må man være medlem av klubben.

Ta kontakt i resepsjonen for ytterligere informasjon.